Кафедра історії Центральної та Східної Європи

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Зважаючи на впровадження на історичному факультеті з 2016–2017 н. р. нової освітньої програми «Східноєвропейські історичні студії» для студентів ОР «Бакалавр», постійна комісія Вченої ради з питань організації навчального процесу розглянула подання вченої ради історичного факультету і запропонувала Вченій раді Університету реорганізувати шляхом об’єднання кафедр історії Росії та історії слов’ян і створити на їх основі кафедру історії Центральної та Східної Європи (за рахунок штатного розпису історичного факультету).

29 червня 2016 р. Вчена рада Університету таке рішення прийняла. Наказ ректора від 30.06.2016 № 573-32 затвердив рішення Вченої Ради Університету.

Предмет вивчення

Студенти кафедри вивчають історію Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Греції, Албанії, Болгарії, Боснії і Герцеговини, Хорватії, Словенії, Сербії, Чорногорії, Румунії, Північної Македонії, Латвії, Литви, Естонії, Росії, Білорусі, Молдови, Південного Кавказу. Крім класичної історичної освіти студенти отримають поглибленні знання з етногенезу народів Центральної та Східної Європи, давньої, середньовічної, нової та новітньої історії народів і країн регіону, розвитку культурних процесів, етнонаціональних та міжетнічних процесів.

Випускники кафедри Східноєвропейських студій
Велике переселення народів

Значення регіону

Цей регіон має величезне значення – саме тут починалися і відбувалися події, що неодноразово змінювали карту світу: велике переселення народів, монгольські та османські завоювання, Перша та Друга світові війни. Східноєвропейський регіон дав світу безліч відомих вчених і культурних діячів, творців і винахідників, але також не рідко – диктаторів, війни, репресії та геноциди.

  • Ось чому студенти кафедри крім основної англійської іноземної мови вивчають на вибір одну зі східноєвропейських мов (польську, чеську, сербську, хорватську, болгарську і румунську).
  • Поглиблена мовна практика дозволяє краще оволодіти інформацією з першоджерел, ознайомитися з найновішими науковими розробками з обраної тематики дослідження, навести контакти з науковцями з-за кордону, здобути практику в країнах регіону та, за бажанням, продовжити навчання за кордоном.
  • Контактам з іноземними освітніми установами та окремими науковцями сприяють тривалі зв’язки, які має Київський національний університет імені Тараса Шевченка з університетами Словаччини, Польщі, Болгарії, Сербії, Хорватії, Чорногорії, Північної Македонії, Латвії.