Наукові видання

 • Руккас А. О. "Разом з польським військом": Армія Української Народної Республіки 1920 р. (структура, організація, чисельність, уніформа). 2-е видання. – Київ: Видавець Олег Філюк, 2016. – 480 с.
  Книга присвячена історії збройних сил України 1920 р.: їх відродженню завдяки допомозі польських союзників, участі у бойових діях польсько-українсько-радянської війни, формуванню окремих з’єднань, частин, підрозділів і установ. Розрахована на істориків, військових, аспірантів і студентів гуманітарних факультетів, курсантів військових училищ, усіх, хто цікавиться історією України і Польщі початку ХХ ст.
 • На бій за волю. Перемога через поразки. Україна у війнах і революціях 1914–1921 років. / Авт. колектив: А. Руккас, М. Ковальчук, А. Папакін, В. Лободаєв. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 352 с.
  Дослідження присвячене боротьбі України за незалежність у 1917–1921 рр., війнам Української Народної Республіки з більшовицькою Росією, білогвардійцями, подіям Першого та Другого зимового походів, українсько-польській війні 1918–1919 рр., походу українсько-польської армії на Київ, селянському повстанському руху в Україні.
 • Хрестоматія з історії західних і південних слов’ян (Т. 2. Нова доба). Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Ярового В. І. Колектив укладачів: Яровий В. І., Антонюк О. С., Малацай І. В., Мотрук С. М., Папакін А. Г., Руккас А. О., Шилова А. В., Шумило В. П. – К.: Видавець Олег Філюк, 2016. – 348 с.
  Хрестоматія складається з писемних джерел з історії західних та південних слов’ян у нову добу. Укладачами підібрані, укладені та систематизовані документи з історії Болгарії, Боснії і Герцеговини, Македонії, Польщі, Сербії, Словаччини, Словенії, Хорватії, Чехії та Чорногорії.
 • Історія українського війська. / Під заг. ред. В. Павлова. Автори: М. Відейко, А. Галушка, В. Лободаєв, М. Майоров, Я. Примаченко, А. Руккас, Є. Синиця, О. Сокирко, А. Харук, Б. Черкас. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 416 с.
  Науково-популярне видання висвітлює історію збройних формувань народів України від давнини до сьогодення, історію становлення і розвитку українських військових формувань ХХ ст. і збройних сил сучасної України.
 • Папакін А. Війська польські. Польські військові формування колишньої російської армії в Україні 1917–1919 рр. / Артем Папакін. 2-е видання. – К.: Видавець Олег Філюк, 2015. – 128 с.: іл.
  Книжка присвячена історії створення, розвитку та участі в бойових діях під час Першої світової війни та Громадянської війни в Україні польських добровольчих частин. Дослідження ґрунтується на архівних матеріалах України, Росії та Польщі. Книга вперше висвітлює роль польських військових формувань у намаганнях України здобути незалежність в 1917–1918 рр. Видання розраховане на всіх, хто цікавиться історією України та Польщі періоду Перших визвольних змагань.
 • Історія західних і південних слов’ян з давніх часів до ХХ ст. Курс лекцій. / За ред. В. І. Ярового. 3-є видання. – К.: Либідь, 2009. – 632 с.
  У посібнику аналізуються загальні закономірності та специфіка етнічного, суспільно-політичного, економічного і культурного розвитку слов’янських народів Центральної та Південно-Східної Європи. Розкриваються особливості слов’янського етногенезу, процесу виникнення, становлення, розвитку та занепаду феодальних держав центральноєвропейського регіону. Для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів.
 • Яровий В. Новітня історія Центральноєвропейських та Балканських країн. ХХ століття: Підручник для вищих навчальних закладів. – К.: Генеза, 2005. – 816 с.
  Підручник висвітлює новітню історію Албанії, Болгарії, Боснії і Герцеговини, Греції, Македонії, Польщі, Румунії, Сербії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Хорватії, Чехії та Чорногорії. Оцінки сучасних подій, явищ та фактів наводяться у підручнику з позицій, які поділяються більшістю сучасних вітчизняних і зарубіжних фахівців та віддзеркалюють нове бачення цілої низки проблем історії країн Центральної та Південно-Східної Європи у ХХ сторіччі.