Східноєвропейські студії

Київський національний університет імені Тараса Шевченка відкрив у 2016 році нову освітню програму – СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ
Освітня програма «Східноєвропейські історичні студії» для студентів ОР «Бакалавр» передбачає поглиблене вивчення історії:

 • країн Центральної Європи (Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини)
 • Балканських країн
 • Росії, Білорусі, Молдови
 • країн Балтії
 • країн Південного Кавказу
Країни Європи

Актуальність спеціалізації

Глобальні геостратегічні зрушення в регіоні вимагають поглибленого експертно-аналітичного дослідження політичної ситуації в Європі. Зростає інтерес до Східної Європи, що передбачає необхідність дослідження мовних, культурних, політичних та правових традицій східноєвропейських країн. Вивчення досвіду державотворення і міжнародної діяльності східноєвропейських народів є надзвичайно актуальним для українського сьогодення.

Можливості студентів

Студенти цієї спеціалізації матимуть змогу працювати зі східноєвропейськими джерелами на семінарських заняттях, здобувати теоретичні знання з історії країн регіону, а також практичні навики під час проходження практики у державних, наукових та освітніх установах. Нова спеціалізація направлена на формування комплексних знань з питань соціального, політичного, економічного та культурного розвитку східноєвропейських країн, спільних та відмінних рис Західної та Східної Європи, особливостей окремих країн регіону.

Пізнання нового

Переваги навчання на історичному факультеті за спеціалізацією "Східноєвропейські студії"

 • Навчання у найбільш престижному українському університеті

 • Можливість навчання на бюджетній основі та на контракті

 • Самостійний вибір тематики спеціалізації

 • Поглиблене вивчення іноземних мов регіону

 • Можливість практично застосувати отримані під час навчання знання та навички

Студенти, які нададуть перевагу спеціалізації "Східноєвропейські студії", зможуть

 • 1

  Самостійно обирати окремі дисципліни за власними науковими вподобаннями

 • 2

  Глибоко та фахово аналізувати джерела з історії Центральної та Східної Європи

 • 3

  Виявляти факти і робити самостійні висновки щодо причин і наслідків подій минулого,
  що вплинули на розвиток країн і народів регіону

 • 4

  Освоїти і застосовувати навики міждисциплінарного підходу

Студенти на парі

Мовна практика

Поглиблена мовна практика (вивчення польської, чеської, сербської, хорватської, болгарської та ін. мов) дозволяє краще оволодіти інформацією з першоджерел, ознайомитися з найновішими науковими розробками з обраної тематики дослідження, навести контакти з науковцями з-за кордону, здобути практику в країнах регіону та, за бажання, продовжити навчання за кордоном.

Зв'язки університету

Контактам з іноземними освітніми установами та окремими науковцями сприяють тривалі зв’язки, які має Київський національний університет імені Тараса Шевченка з університетами Чехії, Словаччини, Польщі, Болгарії, Сербії, Хорватії, Чорногорії, Македонії, Литви, Латвії, Білорусі.

Виступ

Крім того, мовна практика дозволить студентам успішно конкурувати на українському та світовому ринках праці, працювати в урядових, неурядових та міжнародних організаціях, дипломатичних відомствах.